Eri aiheiden vaihtelu ja yhdistäminen tukevat oppimista

20.01.2020

Mieleenpalauttaminen helpottuu kun opiskelu tapahtuu vaihtelemalla eri aiheita, eikä keskittymällä vain yhteen aiheeseen pitkäksi ajaksi. Eri aiheiden välillä vaihtelu on erityisen tehokasta jos ne linkittyvät toisiinsa ja täydentävät toisiaan. Tämä tuntuu helposti työläämmältä, minkä vuoksi vaihtelu ei aina intuitiivisesti tunnu tehokkaammalta vaikka lopputulokset olisivatkin parempia.

  • Opinnot kannattaa aikatauluttaa niin että eri aiheet vaihtelevat sen sijaan että omistaisi kokonaisia työpäiviä yksittäisille aiheille.
  • Verkkokursseilla sisällöt ja tehtävät voi suunnitella niin että uusi tieto yhdistyy aiemmin opittuun. Samoja case-esimerkkejä voi myös tarkastella useammasta eri näkökulmasta silloin kun ne soveltuvat eri asioiden havainnollistamiseen.
  • Eri kirjojen sisällön muistaminen voi helpottua kun niitä lukee vaihdellen eikä peräkkäin. Tämä on erityisen tehokasta silloin kun kirjojen sisältö on toisiaan täydentävää.
  • Usein on parempi aikatauluttaa monia lyhyempiä opiskelutuokioita harvojen ja pitkien sijaan. Tämä antaa myös enemmän aikaa tiedon jäsentämiseen.

Eri aiheiden vaihtelu auttaa yhdistämään täydentäviä näkökulmia toisiinsa ja muistamaan opittua entistä paremmin. Se tekee myös aikatauluttamisesta joustavampaa.

Miten voisit kehittää oman opiskelusi aikataulutusta tehokkaammaksi?

Minkä täydentävien aiheiden opiskelua tiimisi voisi yhdistää?