Kannustava palaute motivoi ja auttaa kehittymään

12.05.2020

Omasta suorituksesta saatu laadukas palaute motivoi ja auttaa kehittymään. Hyvässä palautteessa keskitytään niihin asioihin joihin voidaan omalla toiminnalla vaikuttaa ja joiden kehittäminen on hyödyllistä. Laadukas palaute tuo haasteet sellaiselle tasolle, jossa niiden käsittely ja kohtaaminen on mahdollista.

  • Ennen palautteenantoa on usein hyvä palauttaa mieleen oppimistavoitteet sekä annetut ohjeet. Reilu palaute suhteutetaan näihin.
  • Kun ohjaat vertaisarviointia kurssilla, on hyvä antaa ohjeet yhteisistä arviointikriteereistä. Kun muistutat siitä millaista rakentava palaute on, osallistujat kiinnittävät enemmän huomiota palautteen sävyyn.
  • Ennen palautteen jättämistä on hyvä käydä läpi ovatko esiin nostetut asiat sellaisia joihin oppija on voinut itse vaikuttaa, tai joiden odottaminen on ollut kohtuullista. Palautteen täytyy olla reilua jotta se tulee kuulluksi.
  • Joskus on hyvä lukea omia annettuja palautteita läpi ja miettiä saako palautteen perusteella konkreettisia ohjeita oman kehityksen tueksi ja onko palautteenannon sävyssä kehitettävää. Jos kollegan kanssa voi lukea palautteita ristiin, saa myös toisen silmäparin avuksi.

Rakentavan palautteen antaminen on taito joka kehittyy harjoittelemalla. Hyvä palautteenantaja auttaa muita kehittymään ja pystyy puuttumaan ongelmiin helpommin.

Millaista palautetta sinun on helppo tai vaikea vastaanottaa?

Entä millaisia palautteenantomahdollisuuksia tiimilläsi on?