Uudet näkökulmat auttavat oppimaan enemmän tutuista aiheista

03.03.2020

Uudet näkökulmat tuttuihin aiheisiin auttavat meitä omaksumaan uutta tietoa ja myös arvioimaan omaa osaamistamme kriittisemmin. Tämä on hyvä ottaa huomioon kun opettelemme asioita jotka tuntuvat tutuilta ja joista meillä on paljon taustatietoa. Uudet esimerkit, yllättävät johtopäätökset ja ajatuksia herättävät tilastot auttavat suhtautumaan uuteen tietoon avoimemmin ja oppimaan enemmän aiheista, joista luulimme jo tietävämme kaiken oleellisen.

  • Toisinaan yksinkertaisetkin faktat voivat yllättää. Kurssin alussa voi herätellä osallistujia esittämällä tilastoja ja faktoja jotka ovat ristiriidassa yleisten luulojen kanssa. Tämä auttaa korjaamaan omia näkemyksiä tehokkaasti ja samalla auttaa muistamaan faktoja paremmin.
  • Käytännön esimerkit toisesta kontekstista tai toiselta alalta voivat toisinaan herättää paljon uusia ajatuksia vanhasta aiheesta. Joskus on myös helpompi ymmärtää jotakin aihetta selvemmin, kun se esitetään uudessa kontekstissa.
  • Ennakkotietojen testaaminen voi toisinaan olla silmiä avaava kokemus. Usein ihmisille on vaikea arvioida itse omaa osaamistasoa ja siksi pienet ennakkotehtävät ja -testit ennen koulutusta voivat olla erittäin hyödyllisiä.
  • Ääriesimerkit auttavat konkretisoimaan ja muistamaan johtopäätöksiä ja seuraamuksia, vaikka ne olisivatkin tosielämässä erittäin harvinaisia. Esimerkiksi kirjaa lukiessa voi olla hyvä kokeilla hahmotella ääriesimerkki aiheesta, jotta syy- ja seuraussuhteiden hahmotteleminen helpottuu.

Oman osaamisen säännöllinen päivittäminen ja syventäminen on yhä tärkeämpää - erityisesti silloin kun kyse on tietoturvan, turvallisuuden ja johtamisen kaltaisista aiheista.

Miten voit testata omaa osaamistasoasi sinulle tärkeässä aiheessa?

Millainen uusi lähestymistapa tai näkökulma voisi auttaa tiimiäsi arvioimaan omaa tekemistään uudella tavalla?