Tulosten mittaaminen ja seuraaminen

17.12.2019

Oman kehityksen mittaaminen auttaa arvioimaan sitä systemaattisemmin ja objektiivisemmin. Konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja niissä edistymisen mittaaminen auttaa arvioimaan ollaanko oikealla polulla ja tapahtuuko edistyminen toivotussa tahdissa. Mittaaminen auttaa usein myös havaitsemaan ja korjaamaan ongelmia nopeammin.

stationery love
  • Osana tavoitteiden asettamista ja suunnittelua on hyödyllistä päättää myös se miten edistymistä seurataan ja milloin osatavoitteet on tarkoitus saavuttaa.
  • Etukäteen voi aikatauluttaa tarkistuspisteitä, joiden avulla omaa edistystä tulee käytyä läpi säännöllisesti. Tämä auttaa huomaamaan jos suunnitelmia on syytä muuttaa.
  • Edistymistä arvioidessa on syytä käydä läpi se miten realistista suunnitelman toteutuminen opitun perusteella on ja olisiko tavoitteita tai etenemistapaa hyvä muuttaa.
  • Edistymisen visualisointi ja jo välitavoitteiden saavuttamisesta palkitseminen tukevat motivaatiota. Kun oma kehitys tulee näkyväksi on helpompi huomata miten vaivannäkö tukee tavoitteiden saavuttamista.

Kun suunnitelmat ja odotukset eivät perustu arvailuun ja näppituntumaan vaan tietoon siitä miten aiemmin on edetty, tulee niiden toteutumisesta todennäköisempää.

Miten tällä hetkellä mittaat edistymistäsi?

Millaisia tarkastuspisteitä tiimilläsi on edistymisen seuraamiseksi?