Hyvä suunnitelma auttaa oppimistavoitteiden saavuttamisessa

29.07.2019

Hyvin suunniteltu on puoliksi opittu. Oman oppimisprosessin suunnitteleminen auttaa etenemään systemaattisesti, keskittymään olennaiseen ja saavuttamaan oppimistavoitteet aikataulussa. Ilman omaa oppimissuunnitelmaa kehitys voi olla hidasta, kun opiskelutuokiot siirtyvät jatkuvasti tuonnemmaksi tai jäävät jopa kokonaan aloittamatta.

  • Silloin kun opiskelu vaatii paljon itsenäistä työskentelyä, opiskelutuokioiden merkitseminen kalenteriin on auttaa järjestämään tarvittavan ajan ja paikan oppimiseen.
  • Kirjan saa luettua tavoiteaikataulussa, kun kirjoittaa päiväkohtaisen suunnitelman siitä, mitkä luvut tai sivut kunakin päivänä luetaan, sekä merkitsee lukemiselle varatun ajan kalenteriin. Näin on helppo seurata että opiskelu etenee aikataulussa.
  • Oppimistavoitteet voi työstää konkreettisiksi oppimistehtäviksi kirjoittamalla ensin ylös mitä aiotaan oppia, missä aikataulussa ja millä taitotasolla. Näistä käsin on helpompi purkaa tavoitteet osatavoitteisiin ja arvioida kuinka paljon aikaa niiden saavuttamiseen tulee varata.
  • Verkkokurssin johdannossa on hyvä kertoa kurssilaisille kuinka paljon aikaa kurssin suorittamiseen tulee varata, ja myös suositella sopivaa tapaa sen aikatauluttamiseen - esimerkiksi puoli tuntia päivässä viikon ajan.
  • Kun oppimistavoitteet sitoo konkreettiseen aikarajaan, kuten kilpailuun, kokeeseen tai seminaariin, on helpompi asettaa konkreettisia aikatavoitteita etenemiselle ja motivoitua pysymään niissä.

Oman oppimisen suunnittelu auttaa hallitsemaan opiskelun etenemistä ja tekee tavoitteiden saavuttamisesta todennäköisempää. Tämän vuoksi suunnitteluun kannattaa varata hetki aikaa.

Millaisia oppimistavoitteita sinulla on ja miten voit varmistaa että saavutat ne?

Pohdi tiimisi oppimistavoitteita. Mitä konkreettisia asioita tulee tapahtua jotta ne saavutetaan aikataulussa?