Hyvä stressinhallinta auttaa hallitsemaan myös omaa oppimista

22.07.2019

Liiallinen stressi vaikeuttaa asioiden mieleenpalauttamista ja voi siten vaikeuttaa oppimista. Toisinaan aikarajojen ja kokeiden aiheuttama stressi tai epäonnistumisen pelko saa ihmiset alisuoriutumaan pahasti tai jopa lopettamaan harjoittelun. Siksi hyvällä stressinhallinnalla on oma roolinsa kehittymisessä ja oppimisessa.

  • Joustava aikataulutus välitavoitteineen ja viivästysten ennakointi riittävällä marginaalilla auttavat hallitsemaan työtaakkaa oppimisessa samoin kuin muissakin projekteissa
  • Rakentavan ja kannustavan palautteen antaminen koulutuksen aikana auttaa tukemaan osallistujan luottamusta omaan kykyynsä selvitä haasteista
  • Suureen ja vaikeaan kokeeseen voi valmistautua järjestämällä itse itselleen pienempiä kokeita ja korjaamalla ne itse kurssimateriaalin perusteella
  • Koulutusta järjestäessä kannattaa motivoida osallistujia sillä, mitä he saavuttavat koulutuksessa opitun tiedon ja taidon avulla, eikä pelkästään sillä mitä seuraa, jos oppimistavoitteisiin ei päästä
  • Ihmiselämään mahtuu monenlaisia vaiheita, ja oppimistavoitteiden on oltava tasapainossa näiden kanssa - joskus elämäntilanne vaatii enemmän tavoitteiden sopeuttamista

Hyvä stressinhallinta auttaa elämässä monin tavoin. Siksi sitä on järkevää pohtia hetki.

Millaisissa oppimiseen liittyvissä tilanteissa koet stressiä ja miten voisit helpottaa näitä tilanteita?

Käy läpi tiimisi tapaa aikatauluttaa projekteja ja asettaa välitavoitteita - miten voisitte kehittää tätä?