Sisäinen motivaatio ohjaa oppimista

23.09.2019

Sisäinen motivaatio tarkoittaa ulkoisilla palkinnoilla ja arvosanoilla houkuttelun sijaan ihmisestä itsestään kumpuavaa motivaatiota. Sisäisesti motivoituneet oppijat pitävät opiskeltavaa aihetta tärkeänä tai hyödyllisenä ja nauttivat opiskelusta. Tämä ohjaa panostamaan oppimiseen enemmän ja ylittämään haasteita.

  • Ennen haastavaan projektiin tai koulutukseen osallistumista voi olla hyödyllistä listata ne taidot joita projektin aikana harjoitetaan, sekä kirjoittaa auki miten ne auttavat saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteita.
  • Kurssilaisille voi tarjota enemmän autonomiaa antamalla useita vaihtoehtoja tehtävänannoksi tai suoritustavaksi, jolloin jokainen voi valita itselleen mieluisimman ja kiinnostavimman.
  • Verkkokurssin johdannossa on hyödyllistä kuvailla miten kurssilaiset tulevat hyötymään oppimistavoitteiden saavuttamisesta ja mitä taitoja kurssilla harjoitetaan.
  • Kouluttaja voi antaa kurssilaisille tehtäväksi kirjoittaa ylös heidän omat oppimistavoitteensa kurssille, sekä sen mitä näiden tavoitteiden saavuttamisesta seuraa. Kurssin lopussa voidaan kirjata mitä kurssilla opittiin ja miten opitut asiat suhteutuvat kurssilaisten odotuksiin.

Kiinnostavan aiheen lisäksi sisäistä motivaatiota tukee oppijan vapaus valita itselleen kiinnostavimpia aiheita ja toimintatapoja.

Mitkä opiskelutavat ovat sinulle kaikkein miellyttävimpiä ja motivoivimpia?

Miten voisit kasvattaa tiimisi toiminnan- ja valinnanvapautta seuraavan projektin suunnittelussa?