Psykologinen turvallisuus - kannustava ja turvallinen oppimisympäristö

10.02.2020

Psykologisesti tuvallinen työ- ja oppimisympäristö vapauttaa enemmän energiaa itse työhön. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä on turvallista myös epäonnistua, ja yrittämiseen ja kokeilemiseen kannustetaan. Tällaisen ympäristön luomiseksi on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että jokainen tuntee olevansa arvostettu, eikä kenenkään tarvitse pelätä joutuvansa nolatuksi tai rangaistuksi mahdollisista virheistä.

I travel to Haiti several times a year and capture the people, landscape, and beauty this country has to offer. The trip is usually based around a mission trip where I serve at Mission of Hope. I film and capture photos during my travels as well. 
Follow me on Insta @zvessels55
  • Tilanteissa joissa omat tulokset jäävät toivotusta, on hyvä pyrkiä kuvaamaan syyt alisuoriutumiselle tai epäonnistumiselle mahdollisimman objektiivisesti. Keskity kuvaamaan päätöksiä ja tekoja sekä sitä, miten näitä voisi jatkossa parantaa. Vältä henkilöön ja persoonallisuuteen meneviä viittauksia sekä keskittymistä asioihin, joita ei voi muuttaa.
  • Luokkahuonekoulutuksessa tai työpajassa on tärkeä kannustaa osallistujia esittämään kysymyksiä ja myös palkita siitä. Muista antaa tunnustusta silloin, kun osallistujalla on ollut rohkeutta myös epäonnistua muiden edessä ja siten edistää ryhmän oppimista.
  • Verkkokurssilla on hyvä kertoa, mitkä osiot ovat todennäköisesti vaikeita tai sisältävät paljon uutta tietoa osallistujille. Johdannossa voi kuvata, millaisia esitietoja kurssille osallistujilta edellytetään ja toisaalta myös mainita, mikäli ennakkotietoja tai -valmistautumista ei edellytetä.
  • Antaessasi palautetta kurssin osallistujille pyri keskittymään asioihin, joita on mahdollista muuttaa. Kerro missä kurssilaiset ovat jo hyviä ja pyri analysoimaan missä voisi vielä kehittyä - ja ennen kaikkea millaisilla toimenpiteillä.

Psykologinen turvallisuus on tuottavan ja motivoivan työympäristön kulmakivi. Se tukee luovuutta ja kannustaa lisäksi avoimuuteen omien oppimistavoitteiden ja tuen tarpeen suhteen.

Millaissa tilanteissa huomaat ottavasi kritiikin liian henkilökohtaisesti ja mitä voisit tehdä helpottaaksesi näitä tilanteita?

Miten voisit kannustaa tiimiäsi jakamaan epäonnistumisia ja kertomaan avun tarpeestaan helpommin?