Hyvällä suunnittelulla pitkän aikavälin tavoitteista saa helpommin saavutettavia

30.09.2019

Suurimmat saavutukset elämässä vaativat kykyä työskennellä pitkän aikajänteen tavoitteiden eteen. Tämä on usein haastavaa. Harvalla meistä on sinnikkyyttä työskennellä kuukausia tai jopa vuosia saavuttaaksemme tavoittelemamme osaamistason jos työskentely ei itsessään ole motivoivaa. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia siitä että matka kohti tavoitteita on suunniteltu hyvin.

Begin.
Photo by Danielle MacInnes / Unsplash
  • Pitkän aikavälin tavoitteet kannattaa pilkkoa pienemmiksi, helpommin saavutettaviksi osatavoitteiksi, joihin on helpompi tarttua ja joiden etenemistä on helpompi seurata. Pitkän aikavälin tavoitteiden eteen on helpompi työskennellä kun ne on jaettu ja aikataulutettu konkreettisiin osatavoitteisiin.
  • Pitkäkestoisella verkkokurssilla on hyvä antaa opiskelijoille konkreettiset ohjeet kurssin aikatauluttamiseen. Kun opiskelijoita neuvoo varaamaan etukäteen kalenteriin tarvittavan viikkotyöajan voi auttaa heitä etenemään tavoiteaikataulussa.
  • Pitkän aikavälin työskentelyyn kannattaa valita ne harjoittelun ja opiskelun tavat, jotka kokee kaikkein motivoivimpana - sekä tietysti viihtyisä työympäristö.  Siksi on hyvä käyttää hetki aikaa työtapojen suunnitteluun.
  • Sopivan opiskeluryhmän löytäminen ja säännöllinen tapaaminen tukee ja motivoi työskentelyä. Opiskeluryhmä voi myös olla arvokas tietolähde ja auttaa uusien oppimismenetelmien löytämisessä.

Ota hetki suunnitellaksesi miten voit parantaa mahdollisuuksiasi saavuttaa ne tavoitteet, jotka olet itsellesi asettanut. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, miten voit tehdä tavoitteiden eteen työskentelystä motivoivampaa.

Mitä työskentelytapoja pidät kaikkein palkitsevimpina ja motivoivimpina?

Millaisiin osatavoitteisiin tiimisi tavoitteet voidaan jakaa?