Parityöskentely lisää motivaatiota ja vähentää työkuormaa

08.10.2019

Parityöskentely voi tarjota korvaamatonta apua haastavien tehtävien kanssa. Tehtävien ja tiedon jakaminen sellaisen ihmisen kanssa, joka jakaa myös samat  oppimistavoitteet kanssasi auttaa molempia eteenpäin. Parityöskentely auttaa sanoittamaan ongelmia kun niitä ja ratkaisuehdotuksia selittää suunnilleen samalla osaamistasolla liikkuvalle parille.

  • Ongelmien ja mahdollisten ratkaisujen selittäminen parille ääneen voi olla hyödyllistä. Tämä pakottaa artikuloimaan asioita jäsennetymmin.
  • Monimuotokurssilla parityöskentely tai pienet opintoryhmät voivat tukea opiskelua ja tehtävien tekoa, sekä avata enemmän mahdollisuuksia yhteistyöhön ryhmille jotka muuten vuorovaikuttaisivat ainoastaan verkossa.
  • Lukeminen tai muiden keskittymistä vaativien tehtävien tekeminen voi olla helpompaa parin kanssa, vaikka opiskeltava aihe olisikin erilainen. Yhdessä on helpompi pitää kiinni rutiineista.
  • Pitkissä projekteissa päivittäinen edistymisestä keskusteleminen työparin kanssa auttaa molempia näkemään paremmin mitä toimenpiteitä kaivataan seuraavaksi.

Monet vaikeat ongelmat ratkeavat selittämällä niitä jollekulle toiselle. Parityöskentely tuo selvyyttä ja lisää resursseja haastavien tehtävien voittamiseen.

Millaisia päivittäisessä työssäsi kohtaamia ongelmia olisi tehokkaampi ratkoa työparin kanssa?

Jakaako tiimisi tietoa edistymisestään säännöllisin aikavälein?