Konkreettiset oppimistavoitteet auttavat saavuttamaan uutta osaamista

26.08.2019

Oppimistavoitteiden asettaminen auttaa ojaamaan oppimisprosessia oikeaan suuntaan. Hyvä tavoite on konkreettinen, mitattava ja mahdollinen saavuttaa. Tavoitteisiin voi sisältyä myös tehtävien harjoitusten tai luettujen sivujen määrä, tai jokin muu mitattava suoritus tiettyyn päivään mennessä. Konkreettisten oppimistavoitteiden asettaminen auttaa suunnittelemaan omaa oppimista ja etenemään tavoitteita kohti.

  • Konkreettisen tavoiteaikataulun asettaminen kirjan lukemiselle, verkkokurssin tekemiselle tai harjoitusten suorittamiselle auttaa etenemään ajoissa
  • Uutta taitoa opetellessa tavoitellun osaamistason määrittely ja sen saavuttamisen edellyttämän etenemisen analysointi auttaa tekemään konkreettisen ja toimivan oppimissuunnitelman.
  • Muita kouluttaessa pienten testien ja kokeiden järjestäminen ennalta sovittuina päivinä auttaa mittaamaan kehitystä, ja ryhmää etenemään suunnitellusti
  • Oppimistavoitteiden jakaminen pienempiin osatavoitteisiin auttaa jakamaan työt pienempiin, nopeammin suoritettaviin tehtäviin. Pienten osatavoitteiden saavuttaminen tekee oppimissuunnitelman noudattamisesta motivoivampaa.

Tavoitteiden määritteleminen auttaa niiden saavuttamisesta. Siksi on usein hyvä idea kirjata tavoitteet ylös ja jakaa ne niiden ihmisten kanssa jotka voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Mitä konkreettisia tavoitteita voit asettaa itsellesi saavuttaaksesi haluamasi taidon?

Millaisia mittareita voisit hyödyntää tiimisi kehityksen seuraamiseen ja konkreettisten tavoitteiden asettamiseen?