Monimuoto-oppiminen yhdistää verkko-oppimisen ja lähiopetuksen parhaat puolet

09.09.2019

Yhdistämällä eri opetusmenetelmiä niiden hyödyt saadaan käyttöön samassa koulutuksessa. Monimuoto-oppimisessa voi yhdistää luokkahuoneopetusta ja verkko-oppimista tukemaan samojen oppimistavoitteiden saavuttamista. Verkkomoduulien ja lähiopetuksen yhdistäminen tuo yhteen verkko-oppimisen kustannustehokkuuden ja joustavuuden, sekä toisaalta luokkahuonekoulutusten henkilökohtaisen kohtaamisen.

  • Käänteisessä luokkahuoneessa (flipped classroom) teoria opiskellaan verkossa ja lähiopetusaika käytetään harjoitteluun ja ongelmien ratkomiseen luennoinnin sijaan.
  • Verkkokurssin täydentäminen kahdenkeskisellä intensiivisparrauksella antaa mahdollisuuden keskittyä opiskelijan haasteisiin ja auttaa kehittämään ongelmakohtia.
  • Uuden kielen oppimista voi tukea kielten opiskeluun tarkoitetuilla sovelluksilla tai digitaalisilla muistikorteilla.
  • Luokkahuonekoulutukseen osallistujille voi tarjota valikoiman digisisältöjä ja työkaluja, jolloin jokainen voi personoida omaa oppimispolkuaan omista tarpeistaan ja mielenkiinnon kohteistaan käsin.

Soveltuvimman opetusmenetelmän löytäminen vaatii suunnittelua, mutta mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön, sekä tuottaa parempia oppimistuloksia.

Mitä digitaalisia työkaluja ja sisältöjä voisit hyödyntää omassa oppimisessasi?

Pohdi seuraavaa koulutusta johon tiimisi on osallistumassa. Mitkä osiot on hyödyllisintä pitää lähiopetuksena ja mitä tulisi siirtää verkkoon?