Merkitykselliset asiat jäävät mieleen kun irralliset faktat unohtuvat

24.02.2020

Oppimisprosessin aikana mieli pyrkii luomaan yhteyksiä uuden tiedon ja jo aiemmin opitun välillä. Tämän vuoksi uusien asioiden yhdistäminen jo meille tuttuihin aiheisiin tekee niistä helpompia muistaa. Kun haluaa helpottaa asioiden muistamista, kannattaa siis kiinnittää huomiota niiden merkityksellisyyteen.

  • Tosielämän esimerkit ja tapauskuvaukset auttavat ymmärtämään asioiden käytännön merkitystä. Uutta asiaa opetellessa voi olla hyvä harjoitus kuvailla jokin arjen tilanne - todellinen tai kuvitteellinen - jossa opeteltava aihe on läsnä.
  • Kirjaa lukiessa voi tehdä muistiinpanoja ja piirtää miellekartan, joka auttaa yhdistämään eri asiat toisiinsa. Kun asioiden väliset yhteydet saa paperille tai ne pystyy asettamaan selkeisiin kategorioihin, niiden opettelu helpottuu.
  • Verkkokursseille voi suunnitella soveltavia tehtäviä, joissa osallistujat hyödyntävät opittua arjen tilanteisiin. Testit, joissa kysytään oikeaa toimintamallia kuvatussa tilanteessa tai tehtävät, joissa pohditaan sopivaa ratkaisua käytännön ongelmaan tuovat opiskeltavan aiheen lähemmäs arkea.
  • Jos opeteltava aihe tuntuu irralliselta ja abstraktilta, sen syy- ja seuraussuhteiden piirtäminen voi auttaa hahmottamaan aihetta paremmin. Kokeile kuvailla, miten asia vaikuttaa tai suhteutuu muihin asioihin.

Oleellinen osa aivojen tiedonkäsittelyprosessia on olennaisen ja epäolennaisen erottaminen toisistaan. Siksi yksi helpoimmista keinoista tukea muistamista on tehdä uusista asioista itselle merkityksellisiä.

Valitse jokin niistä aiheista, joista haluaisit oppia lisää. Missä tilanteissa osaamisesta olisi sinulle hyötyä?

Miten tiimisi voisi jakaa arjessa opittuja asioita helpommin?