Kognitiivisen kuormituksen keventäminen

27.01.2020

Monella meistä on haasteita modernin työelämän aiheuttaman kognitiivisen kuormituksen tasapainottamisessa. Digitalisaation ansiosta olemme jatkuvasti saatavilla - ja samalla tämä aiheuttaa meille jatkuvia keskeytyksiä ja houkuttelee tekemään useita asioita yhtäaikaa. Oman aikaansaavuuden suojelemiseksi ja ylimääräisen kuormituksen välttämiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota omiin työskentelytapoihin.

to do list
  • Usean asian yhtäaikainen tekeminen on sekä kuormittavaa että usein myös tehotonta. Multitasking on usein myös harhaanjohtavaa, sillä se tuntuu helposti tehokkaammalta kuin todellisuudessa on. On parempi keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.
  • Uuteen tehtävään orientoituminen vaatii aina hiukan aikaa ja energiaa. Siksi on tehokkaampaa työskennellä pidempään samankaltaisten tehtävien parissa kuin vaihdella jatkuvasti tehtävästä toiseen tai antaa sähköpostien ja notifikaatioiden keskeyttää tekemistä.
  • Varaa aikaa oman työn ja aikataulun suunnitteluun. Tämä auttaa sekä järjestämään oman työn tehokkaammin, että välttämään ylimääräistä metatyötä. On varsin harvinaista että suunnitelmitta eteneminen olisi tehokkain tapa saada asioita tehtyä tai edes aloitettua.
  • Pyri tietoisesti vähentämään keskeytyksiä ja häiriötekijöitä. Puhelimesta on hyvä piilottaa tarpeettomat notifikaatiot ja hiljentää äänet. Samoin työkavereille voi kertoa milloin on varattuna muille tehtäville, jotta voi keskittyä käsilläoleviin tehtäviin ilman keskeytyksiä.

Suunnittelemalla omat työskentelytavat voi parantaa omaa aikaansaavuutta ja vähentää työn aiheuttamaa stressiä merkittävästi. Samoin yhteisten pelisääntöjen asettaminen omalle tiimille voi parantaa kaikkien tuottavuutta ja hyvinvointia.

Mitkä ovat merkittävimmät stressinaiheuttajat työympäristössäsi ja miten voisit vaientaa ne?

Mitä yhteisiä pelisääntöjä tiimisi voisi asettaa keskeytyksille jotta ne vähenisivät?