Yhdessä oppiminen onnistuu myös etänä

25.03.2020

Hyvin suunniteltu etäoppiminen voi olla yhteisöllistä ja vuorovaikutteista. Kun koulutus tai tiimityö siirtyy verkkoon muuttuu myös yhdessä tekemisen rytmitys ja työnjako. Usein ajankäytöllisesti tehokas ja joustava tapa järjestää etäoppimista on teorian itsenäinen läpikäynti ja yhteisen ajan keskittäminen opitun soveltamiseen ja keskusteluun.

  • Työskentelyä voi tukea säännöllisillä puheluilla tai online-tapaamisilla joissa käydään läpi mitä on opittu ja millaisia haasteita on noussut esiin. Etukäteen aikataulutetut keskustelutuokiot auttavat myös asettamaan aikarajoja omalle etenemiselle vaikka kaikilla olisikin eri oppimistavoitteet.
  • Verkossa suoritettavien tehtävien vertaisarvioinnit sitouttavat ja tuovat uusia näkökulmia asiaan. Ihmiset ovat luonnostaan kiinnostuneita siitä mitä muut ajattelevat ja vertaisilta saatu palaute motivoi.  
  • Verkkokoulutukseen voi lisätä keskustelunaiheita opiskeltavasta aiheesta jotta muiden kurssilaisten ajatukset ja lähestymistavat tulevat tutuksi. Hyviä keskustelunaiheita ovat esimerkiksi käytännön kokemusten jakaminen tai aiheen hyvien ja huonojen puolten arviointi.
  • Moni arvostaa muilta saatua palautetta. Osana koulutusta on hyvä varata hetki aikaa palautteenannolle - vaikka puhelimitse tai kirjallisesti.

Verkossa oppiminen vaatii usein itsenäisempää otetta kuin lähiopiskelu. Usein on tärkeää ettei ohjausta pudoteta kokonaan pois vaikka koko oppimisprosessi tapahtuisikin etänä.

Millaisissa asioissa kaipaat muiden tukea?

Mitä säännöllisiä käytäntöjä tiimilläsi voisi olla yhteisen oppimisen tukemiseksi?