Itsearvioinnilla parempi ymmärrys omasta osaamisesta

12.08.2019

Itsearviointi auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytämään kehittymismahdollisuuksia. Arjen kiireiden keskellä itsearviointi kuitenkin unohtuu helposti. Kun itsearvioinnista tekee säännöllisen tavan itselleen se auttaa arvioimaan ja korjaamaan omaa toimintaa useammin.

  • Ennen koulutuksen tai opetuskerran alkua voi olla hyödyllistä kirjata ylös omat tavoitteet koulutukselle. Nämä tavoitteet käydään läpi koulutuksen jälkeen, arvioiden niiden toteutumista ja pohtimalla tarvittaessa koulutusta täydentäviä oppimismahdollisuuksia.
  • Säännölliset tapaamiset mentorin, esimiehen tai työkavereiden kanssa omasta kehityksestä keskustelemiseen tarjoavat tukea oppimiseen itsearvioinnin lisäksi.
  • Verkkokurssin tai kurssimoduulin loppuun voi asettaa itsearviointitehtävän jossa opiskelijaa pyydetään arvioimaan kurssin tavoitteiden toteutumista.
  • Oppimispäiväkirjan pitäminen voi auttaa palauttamaan mieleen keskeisimpiä opittuja asioita ja kehittymismahdollisuuksia säännöllisesti.

Itsearviointi on herkkä prosessi, joka vaatii tilaa, rauhallisen tai kannustavan ympäristön ja mahdollisuuden toimia johtopäätösten perusteella. Siksi on hyvä kiinnittää huomiota siihen milloin ja miten sitä toteutetaan.

Jos aloittaisit nyt päivittäisen tai viikottaisen oppimispäiväkirjan pitämisen, mistä aiheista kirjoittaminen olisi sinulle hyödyllisintä?

Millaisia tilaisuuksia voit järjestää tiimillesi itsearviointiin?