Flow - ihanteellinen mielentila työskentelylle ja oppimiselle

18.02.2020

Flow, eli virtaus, on Mihály Csíkszentmihályin kuvailema ihanteellinen keskittymisen tila jossa tekeminen vie täysin mukanaan.  Flow-tilan saavuttamiseksi tehtävän tulee olla riittävän haastava jotta se motivoi, muttei liian vaikea jottei se turhauta. Työskentely flow-tilassa on sekä erittäin tuotteliasta että motivoivaa.

Ocean Ripple - Buy Print: https://society6.com/product/ripple1982828_print?sku=s6-10781771p4a1v3
Photo by Matt Hardy / Unsplash
  • Työn tai opintojen on vaikea viedä mukanaan jos työskentely keskeytyy jatkuvasti. On tärkeä pyrkiä poistamaan ylimääräiset häiriöt ja keskeytykset.
  • Flow on helpompi saavuttaa kun tietää mitä ja miten seuraavaksi tehdään. Suunnittelu auttaa asettamaan tavoitteita, oikean haastetason, sekä optimoimaan työympäristöä.
  • Verkkokurssilla on hyvä kertoa oppimistavoitteet ja käytettävät menetelmät selvästi, sekä antaa sisällölle selkeä, helposti seurattava rakenne. Tekninen toteutus kannattaa pitää yksinkertaisena jotta kurssilaiset voivat keskittyä sisältöön.
  • Kouluttajan palaute ja ohjaus voivat tukea työn virtausta merkittävästi. Välitön palaute tehtävistä ja sopivan etenemistavan ohjaaminen  auttavat keskittymään oikeisiin asioihin.

Haastetason optimointi ja häiriöiden poistaminen voivat kasvattaa tuottavuutta merkittävästi - samalla kun työskentelystä tulee paljon motivoivampaa.

Milloin olet saavuttanut flow-tilan - mikä sai sen aikaan?

Miten voisit auttaa tiimiäsi järjestämään enemmän keskittynyttä työaikaa?